MK Bemanning AS – er et bemannings- og rekrutteringsbyrå
med sin hovedvirksomhet i Østlandsområdet.

 

Våre tjenester omfatter bemanningsløsninger som:

Korte og lange vikariater

Rekruttering av ledere

Rekruttering av medarbeidere

Konsulenttjenester

MK Bemanning AS er et datterselskap av AM Direct AS, som er et bemannings- og rekrutteringsselskap med hovedkontor i Molde. AM Direct leier ut kvalifisert arbeidskraft primært innen industri, bygg og anlegg.

Gjennom tett samarbeid med mange typer bedrifter siden 2003, har MK Bemanning AS opparbeidet seg bred kompetanse. Selskapet er medlem av NHO Service, og godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gir trygghet for profesjonell håndtering av alle typer oppdrag – både for medarbeider og bedrift.

Vi legger spesielt stor vekt på å sette oss godt inn i våre kunders behov – og løser tildelte oppgaver profesjonelt og effektivt. Vi foretar grundige vurderinger av våre medarbeidere og utfører grundige referansesjekker som en del av kvalitetssikringen.

Mattias Skytters vei 183 - 1482 Nittedal

67 06 70 30

67 06 70 31